Categoriearchief: Uncategorized

Heerlijk Haarlems Drinkwater

Na een zoektocht van een jaar dubbel concreet resultaat.Een jaar geleden kregen meerdere Haarlemse raadsleden een email van een docent op een middelbare school. Hij schreef het volgende:

Hoe kan ik ondersteuning krijgen voor mijn plan in Haarlem (om te beginnen) alle scholieren (om te beginnen) aan de Dopper drinkfles te krijgen? Ik ben docent economie aan een grote scholengemeenschap en struikel iedere pauze over de lege plastic flesjes. Ik hoef u als D66’er
niet uit te leggen waarom de Dopper zo’n mooi product is (ik heb geen commercieel belang).
Kijk aub even 2:43 naar youtube: augustinuscollege krijgt 1200 doppers. Dat moet ons ook in Haarlem lukken, toch? En dan op alle scholen. Niet alleen tegen de plastic soep, maar ook tegen al die zoete frisdranken

Zowel Ziggy Klazes van GroenLinks als ik reageerden op zijn oproep. Samen met hem zijn we in gesprek gegaan met (onder andere) Haarlemse ambtenaren en PWN.

Naar aanleiding van dit initiatief volgde ook een breed gesteunde motie (met als titel Heerlijk Haarlems Drinkwater) die het college oproept om watertappunten in de stad aan te leggen. Eigenlijk heel gek dat die er in onze stad nog niet zijn.

De buiten watertappunten gaan er komen heeft de wethouder de raad laten weten. Daarover vandaag meer in het Haarlems Dagblad. Op de school van de docent wordt binnenkort een indoor watertappunt aangelegd. Daarnaast wordt er nog gezocht naar een laatste stukje financiering om de leerlingen voor een schappelijke prijs een waterfles aan te bieden.

Wat mooi om als raadslid zo een initiatief verder te mogen helpen!

image

Bijpraten over schalkwijk

Donderdagmiddag 17 september met een grote vertegenwoordiging van de Haarlemse gemeenteraad (waaronder fractiegenoten Misja de Groot en Dilia Leitner), ambtenaren, wijkraden en de burgemeester een werkbezoek aan schalkwijk gehad. Erg nuttig om over tal van dossiers te worden bijgepraat.

O.a. bijgepraat over:
– de uitbreiding en tijdelijke verplaatsing van de Lidl in boerhavewijk;
-de geplande bouw op de hoek Amerikaweg-Floris van Adrichemlaan, Aziëweg en Italiëlaan;
-verbetering van het groen aan de Belgiëlaan en Floris van Adrichemlaan;
-de activiteiten in de kleine Ringvaart;
-de activiteiten van De Kas waaronder het trainen van mensen die een eigen bedrijf willen beginnen;
-het wereldplein aan het Spijkerboorpad; en
-de vernieuwing van Winkelcentrum Schalkwijk.

Leuk om te horen hoeveel er al gebeurt en nog gaat gebeuren in deze prachtige wijk waar ik ben opgegroeid en 30 jaar heb gewoond.

image

image

image

image

Moties in de kadernotaweek

De Haarlemse kadernota week is begonnen. D66 Haarlem dient 8 moties in, waarvan ik er namens onze fractie 6 heb ingediend.

Donderdag gaan we na drie avonden over deze en de andere moties stemmen.

Kort de inhoud van de moties:

Van Haarlems Hout zaagt men banken.
-wethouder Sikkema heeft toegezegd dat bomen die bij oudeweg gekapt gaan worden bij de herinrichting naar Stadshout Kennemerland gaan. Ook is toegezegd dat adoptie van bankjes goed is voor de stad. Deze motie combineert beide om o.a. kosten in beheer en onderhoud te reduceren en Haarlems hout beschikbaar te maken voor alle Haarlemmers.

Meer ruimte voor wind
-de provincie heeft een restrictief beleid ten aanzien van windmolens. Deze motie roept op om in gesprek te gaan met de provincie om ruimte te zoeken om (bijvoorbeeld) toch de windmolens in de waardepolder te kunnen vervangen.

Meer groen initiatief, minder areaal, meer geld voor overig onderhoud
-mensen willen groen adopteren, scheelt geld, regel dat goed.

Motie minder regels voor een meer duurzaam Haarlem
-geinspireerd door een initiatiefvoorstel van onze Amsterdamse D66 collega’s duurzaamheid remmende regels af te schaffen. Past goed bij Haarlem duurzaam en het verminderen van de regeldruk.

Motie Haarlemse Internationale School
-oproep om te onderzoeken of een internationale school zich in Haarlem zou willen vestigen.

Motie Haarlem University College
-oproep om te onderzoeken of er partijen zijn die universitair onderwijs (bijvoorbeeld via een University college) willen vestigen in Haarlem.

Reflecties in het zomerreces

Het zomerreces is aangebroken. Tijd om een paar boeken te lezen en te reflecteren op de eerste helft van 2014, want daar ben ik door de combinatie van het raadslidmaatschap en een nieuwe baan nauwelijks aan toe gekomen.

Van mijn collega Tim Witte kreeg ik in maart het boek “Avonturen in besturen”. Hierin zijn bijna dertig interviews van Nederlandse bestuurders door Bert Vuijsje gebundeld. Het boek dateert uit 2006, maar veel van het beschrevene is voor mij als raadslid bijzonder herkenbaar. Ik kan het iedereen die actief of geïnteresseerd is in de (lokale) politiek van  harte aanbevelen. Ik zet een drietal zaken die mij bij zijn gebleven kort uiteen. Deze uitzetting is daarbij gelijk een persoonlijke reflectie op mijn eerste ervaringen als Haarlems politicus voor D66.

image

“We luisteren te weinig” of “misschien luisteren we te veel”
Dat is in het kort het verschil in analyse van twee (oud-) politici van dezelfde partij van dezelfde situatie: de landelijke politiek en de opkomst van Fortuyn in de jaren 00 van deze eeuw. Een verschil van 180 graden en een verschil dat er nog steeds toedoet.

Een extreem korte weergave op basis van enkele citaten. Hans Wiegel zegt “Politiek is verschil van mening, politiek is debat” en houdt daarbij een pleidooi om altijd het debat aan te blijven gaan, waarbij een grap soms sterker werkt dan een ingestudeerd betoog. Hoe anders dan de conclusie in het, slim direct erna geplaatste,  interview met Hans Dijkstal met als kop “Misschien luisteren we wel te veel naar de mensen”. Dijkstal heeft het over “de verwende burger met zijn vele vrijheden die niet altijd gepaard gaan met bijbehorende verantwoordelijkheden”.

Voor mij is deze schijnbare tegenstelling -altijd luisteren enerzijds of niet luisteren en uitleggen wat het algemeen belang is anderzijds- erg herkenbaar. De kunst ligt er naar mijn mening in om goed te luisteren, na te gaan of je begrijpt wat er wordt gezegd en na te gaan welke andere kanten er ook aan een onderwerp zitten die ook gehoord moeten worden.

Maar wel eerst luisteren. Eerst luisteren, want direct vertellen welk standpunt er “alles afwegende” ingenomen is, kan lang niet altijd. Een heroverweging kan namelijk nodig zijn als het luisteren nieuwe informatie op heeft geleverd. Voor mij persoonlijk betekent dit een politiek die zacht op de relatie om naar iederen te kunnen luisteren en hard op de inhoud om de informatie te doorgronden, te wegen en indien nodig te weerleggen.

Procedurepunten
Hester Maij noemt in het boek haar verbazing over de zogenaamde “Procedurepunten” in college vergaderingen. Dit zijn punten die “in principe geen discussie behoeven”. Dit is voor mij erg herkenbaar. Het afgelopen half jaar hebben we in de raadscommissie bestuur stukken besproken die eigenlijk wettelijk noodzakelijke vernieuwing waren van bestaand beleid. Dus, zelfde beleid, nieuw besluit.

De vraag of dit het juiste beleid was lag dus expliciet niet op tafel. Ik ben blij dat de gehele raadscommissie samen wel deze vraag stelt om samen het beste voor de Haarlemmers te doen, bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming van onze persoonsgegevens.

Samen koersen
Geert Wilders beschrijft hoe het er in zijn ogen binnen een fractie niet aan toe hoort te gaan. Het interview vond plaats aan het begin van de oprichting van zijn eigen beweging en hij beschrijft hoe benauwend de verhoudingen binnen de fractie en de fractie discipline bij de VVD voor hem waren.
 
Ik ben blij dat wij als Haarlemse D66 fractie de ruimte nemen om te luisteren naar elkaars overwegingen. Op deze manier komen we gezamenlijk tot onze standpuntbepaling om samen te koersen.

Nu door in het volgende boek: Triumph of the City door Harvard econoom Edward Glaeser.

Morgen presentatie!

Morgen, woensdag 9 oktober, mag ik mezelf als één van de kandidaten raadsleden voor D66 Haarlem presenteren.

Alle vergaderingen van D66 zijn openbaar en daar zijn we best  trots op. Iedereen is dus van harte uitgenodigd om met alle kandidaten en natuurlijk met mij in gesprek te gaan in hotel Lion d´or vanaf 19.30.

Ik hoop velen van jullie daar te zien!

Een mooi advies van de Stem Advies Commissie

D66 Haarlem heeft een Stem Advies Commissie (SAC) ingesteld om de leden te adviseren over de samenstelling van de kandidatenlijst. Afgelopen vrijdag ben ik gebeld met het prachtige bericht dat de SAC de leden adviseert om mij op de derde plek te zetten!

Als kandidaat mocht ik op dit advies reageren alvorens de Haarlemse D66 leden tussen 3 en 20 oktober hun stem uit mogen brengen. Ik hoop natuurlijk dat alle leden het vertrouwen van de SAC in mij delen en mij op deze positie handhaven. Hieronder lezen jullie mijn volledige reactie op het advies van de SAC.

Ik ben trots en verheugd door het vertrouwen in mijn kunnen dat spreekt uit het advies van de Stem Advies Commissie (SAC). Het is een eer en voorrecht om op deze plek gezet te worden voor de partij met de beste ideeën voor de toekomst van onze prachtige stad.

Ik hoop van harte dat de leden dit vertrouwen in mij delen en mij als derde op de lijst handhaven. In de telefonische toelichting hoorde ik enkele redenen voor dit vertrouwen: enthousiast, kijkt breed naar heel de stad, analytisch sterk en groot divers netwerk in de stad. Hoewel ik velen van jullie heb gesproken als één van de schrijvers van het verkiezingsprogramma zet ik in deze reactie kort uiteen hoe ik het raadslidmaatschap zie.

Ik vind het belangrijk dat onze fractie meer dan ooit uitblinkt in de drie rollen die we als gemeenteraadsleden hebben: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het college. Dat vragen onze kiezers en dat vraagt de economische situatie van ons!

Als volksvertegenwoordiger voor D66 wil ik beter zichtbaar zijn in de stad. Alleen samen met de hulp en de ideeën van Haarlemmers kunnen we de stad blijven ontwikkelen. Daarom moeten we fysiek en digitaal meer interactie organiseren.

Als kadersteller wil ik duidelijk zijn naar het bestuur. Het kader over bijvoorbeeld verkeersdoorstroming bij openbaar vervoer knooppunten of het toegankelijker maken van groen voor Haarlemmers moeten zo helder zijn dat plannen van Haarlemmers en de gemeente nauwelijks belemmeringen tegen komen.

Als controleur van het bestuur wil ik extreem scherp zijn. De financiële situatie van de gemeente verdient al onze aandacht. Als raadsleden moeten we kritisch kijken naar alle uitgaven. Eigen kracht van Haarlemmers voorop en hulp van de gemeente waar noodzakelijk.

Graag ga ik via https://twitter.com/vanleeuwenBas, www.basvanleeuwen.nl of http://www.linkedin.com/in/basvanl met u in gesprek over uw ideeën voor Haarlem.

Nu campagne!

Kandidaat voor de gemeenteraad

Recent heb ik me kandidaat gesteld voor de lijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Sinds mijn geboorte heb ik het voorrecht om in Haarlem te mogen wonen. In deze tijd heb ik Haarlem en onze mede-Haarlemmers in alle facetten leren kennen. Als jarenlange vrijwilliger bij waterscoutinggroep Hildebrand maak ik mee hoe Haarlemmers elkaar kunnen helpen. Met beperkte middelen wordt door de eigen kracht van Haarlemse vrijwilligers ontwikkelingsgerichte vrijetijdsbesteding geboden aan kinderen uit alle lagen van de bevolking.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. Als raadslid wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren!

Door mijn enthousiasme voor Haarlem en als economisch geograaf blijf ik graag op de hoogte van alles wat er speelt in de stad. Deze interesse loopt van kennis over de economische rol van Haarlem in de regio tot de zorgen van een winkeleigenaar. Mijn werkervaring bij de gemeente Amsterdam en recent afgeronde studie bestuurskunde helpen me om mijn eigen analyses en de voorstellen van anderen te beoordelen en om te zetten naar politieke actie.

Ik vind het een verrijking nieuwe mensen te leren kennen en begrijpen. Het is in de komende periode van bezuinigingen cruciaal om zowel onze politieke tegenstanders als de vele Haarlemmers met ideeën en met zorgen te begrijpen. Alleen via een constructieve dialoog kunnen we als D66 succesvol zijn in de huidige economische situatie in combinatie met de financiële positie van de gemeente Haarlem.

Mijn kennis van en passie voor Haarlem samen met de inzichten en perspectieven die ik heb opgedaan tijdens opleidingen en in mijn werk geven mij de broodnodige bagage om direct een rol van betekenis te spelen als raadslid voor D66. Mijn brede blik gecombineerd met analytisch vermogen stellen mij in staat om complexe problemen snel te vertalen naar concrete politieke oplossingen.

Wakker worden!

Jarenlang heeft www.basvanleeuwen.nl gewacht tot hij wat meer aandacht van me kreeg. Je kent het vast wel: zo’n aankoop die je jaren later ongebruikt  in je kast terug vindt. Blijkbaar was het toch niet zo nodig als je bij de aanschaf dacht.

Tot nu toe heb ik facebook, linkedin en twitter gebruikt om berichten de wereld in te sturen. Nu was er echter een prachtige aanleiding om deze site in gebruik te nemen!