Tagarchief: beheer

Verharding van het stationsplein

In de raadscommissie Beheer van 9 juni spraken we met elkaar over de verharding van het Stationsplein. De agenda en stukken zijn hier te vinden. Hierbij heb ik namens D66 het onderstaande betoog gehouden.

Verharding van het stationsplein

Er zijn van die dossiers waar ik als Haarlemmer en als raadslid ontzettend van baal. De verharding van ons Haarlemse stationsplein is zo een dossier.

De keuze die het college nu voorlegt is een verstandige keuze. Kiezen voor een verharding die zichzelf al op vele plekken bewezen heeft. In de raadscommissie spreken we vaak over “werk met werk maken”. D66 roept het college op om ook gelijk te kijken welke andere knelpunten opgelost kunnen worden. Zo zie ik zelf dat er echt onvoldoende wachtruimte is op het plein.

Wij roepen het college op om te leren van deze ervaring. Elke keer lees ik het weer: dit busstation is het enige busstation in Nederland met natuursteen. Er is een reden dat er geen andere busstations zijn met natuursteen! College, maak nu en in de toekomst alstublieft gebruik van oplossingen die zichzelf bewezen hebben. Dat verdient Haarlem.

De bijkomstige vraag is nu: hoe kunnen we al dit overbodige natuursteen een zinvolle bestemming geven in onze gemeente. Wij roepen het college op om Haarlemmers te betrekken bij het hergebruik van deze miskoop.

Samen rekenen en tekenen aan de Amsterdamse Vaart

Om de Amsterdamse Vaart eindelijk een prettigere plek te maken lagen er ter bespreking door de raadscommissie vier varianten voor. De stukken zijn hier te vinden. Drie van de varianten waren uitgewerkt door het college en één variant door de wijkraad.

Over dit gebied is enkele jaren geleden de zeer breed gedragen Gebiedsvisie Oostradiaal vastgesteld.

gebiedsvisie oostradiaal

 

 

Enkele citaten uit de inspraaknota van de gebiedsvisie:

“Indiener van deze reactie is de gemeente erkentelijk om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal Haarlem en de informatie inspraakmogelijkheden.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal. Plannen om de Amsterdamse Poort weer met water te omringen en de amsterdamse vaart weer uit te graven zijn fantastisch. Ook de rest van de plannen spreekt erg aan; de aankomst vanuit Amsterdam is in de huidige situatie een aanfluiting.”

“Inspreker is erkentelijk voor de mogelijkheden die geboden zijn om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Een aanmerkelijk aantal van de bijdragen is terug te vinden in de inhoud. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief”

Bij de voorliggende varianten was de voorkeursvariant van het college een andere dan de voorkeursvariant van de omwonenden. Daarom waren er verschillende omwonenden en leden van de wijkraad aanwezig als inspreker.

Om te komen tot een variant met een breed draagvlak hebben we als D66 wethouder Sikkema gevraagd om haar “rekenaars en tekenaars” binnen de komende zes weken in gesprek te laten met de bewoners om te komen tot een ontwerp. Hierbij zijn er twee randvoorwaarden. Ten eerste het beschikbare budget van 2 miljoen en ten tweede de Gebiedsvisie Oostradiaal en het niet onmogelijk maken van deze visie.

Dit voorstel kreeg brede steun van de raadscommissie, waaronder van de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA.

Wordt vervolgd, op naar een breed gedragen oplossing!