Maandelijks archief: november 2018

Deelfietsen: een oplossing of een probleem?

D66 maakt graag ruimte voor de fiets. Gelukkig is dit ook zo vastgelegd in de Structuurvisie openbare ruimte. Verkeersstromen komen in onze binnenstad in de knel en de fiets is hier een belangrijke oplossing voor. Je moet alleen wel je fiets kunnen parkeren. Daarom is het lastig als er vooral deelfietsen in de rekken staan. Tegelijkertijd kunnen deelfietsen een belangrijk middel zijn om fietsverkeer in onze gemeente te stimuleren.

D66 wil daarom graag weten welke overwegingen het college heeft gemaakt tav de 3 scenario’s zoals beschreven door het fiets beraad:

  • Spoor A: vrijheid van de markt
  • Spoor B: reguleren van de markt
  • Spoor C stimuleren van de markt

Klik hier voor de notitie van het fietsberaad.

Ook is D66 benieuwd naar de visie van het college hoe zij de door het fietsberaad beschreven knoppen om te sturen waaronder kwaliteit en ruimtelijke inpassing. 

Daarnaast bestrijd D66 dat er geen grond zou zijn om te handhaven. Deze grond is er wel degelijk. Dit kan wat D66 een belangrijke troef zijn in de afspraken die gemaakt moeten worden. 

APV: 

Artikel 1, begripsbepalingen:

f. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

  1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Het college geeft aan dat zij vooralsnog dit aan de markt laten en op basis van gentlemen’s agreement afspraken maken met de aanbieders over bijvoorbeeld het weghalen van ongebruikte fietsen. Daarnaast zal de APV aangepast worden om leges te kunnen heffen, zodat er een gelijkspeelveld is voor verschillende aanbieders.

D66 zal dit onderwerp actief blijven volgen.

Duurzaamheidsmonitor, duurzaamheidsprogramma en zonnepanelen

Op 15 november 02018 sprak ik in de Haarlemse raadscommissie beheer over de Duurzaamheidsmonitor, de voortgang van het Duurzaamheidsprogramma en een update van onze de beschikbare daken voor zonnepanelen naar aanleiding van onze motie “Kom nu dat dak op”.

I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind. … If you can not measure it, you can not improve it.

Lord Kelvin

Om te beginnen: D66 is blij met de duurzaamheidsmonitor. We hebben namelijk grote en noodzakelijke ambities op het gebied van Duurzaamheid. Toch beklijft er een onaf gevoel. Als D66 hopen we dat in de komende college periode meer duidelijkheid komt. Meer duidelijkheid over criteria, meetmethodes en de streefcijfers.

Kortom, ga zo door, en ga vooral door met het meten zaken waar wij als gemeente invloed op uit kunnen oefenen. Ik herhaal Lord Kelvin: If you can not measure it, you can not improve it.

Ten aanzien van de voortgang van het duurzaamheidsprogramma zou D66 graag meer overzicht willen. Er gebeurt zoveel dat het nodig is om de volgende informatie te hebben: 

oorspronkelijk budget en uitgaven, extra toegekend budget en aanvullende uitgaven, het gebruikte afwegingskader voor de uitgaven en een overzicht van de uitgaven die het niet hebben gehaald. Daarnaast zijn we benieuwd hoe het college investeringen op dit gebied afweegt bij aan de gemeente verbonden partijen, zoals de investering in deelauto’s van Izoof?

motie kom nu dat dak op 2017

Jeetje wat ene prachtige motie was dat toch, kom nu dat dak op.  Het stimuleren van collectieve zonnedaken, realiseren van zonnedaken op gemeentelijke vastgoed (hoe staat het met het genoemde onderzoek?), via de stichting huizenaanpak voor particulieren. De aanpak van de gemeente leest als een gedegen en brede aanpak.

Op basis hiervan heeft D66 een tweetal concrete vragen:

  • Hoe werkt de gemeente aan de realisatie van zonnepanelen op scholen?
  • In hoeverre zou een satellietscan een waardevol instrument kunnen zijn? Een instrument voor het verkennen van beschikbare particuliere daken om op basis van deze scan een brief te sturen aan bewoners over de besparingsmogelijkheden. Satelliet data worden namelijk in verschillende gemeentes al gebruikt van bijvoorbeeld illegale aanbouwen.

In de vergadering geeft wethouder Sikkema namens het college direct aan dat er door schoolbesturen al hard gewerkt wordt aan duurzaamheid en zegt toe dat het college zal onderzoeken waar de nationale subsidie voor zonnepanelen op scholen kan helpen om dit te versnellen.

Ook zegt de wethouder namens het college toe om binnen de planning en control cyclus duidelijk te rapporteren over budget, uitgaven en uitgaven bij verbonden partijen.