Maandelijks archief: mei 2017

Presentatie aan de leden

Op maandag 22 mei heb ik mij gepresenteerd aan de leden. Binnen het leuke en gevarieerde programma mocht ik mij ook vijf minuten tot de leden richten. Hieronder kunt u het betoog lezen dat ik daar heb gehouden.

Haarlemmers, Democraten,

De komende 5 minuten wil ik jullie graag meenemen in de rol die ik voor D66 Haarlem zie weggelegd in de lokale politiek en de rol die ik daar als lijsttrekker in wil spelen.

Ik zou natuurlijk een enigszins voorspelbaar verhaal kunnen vertellen over wat ik de afgelopen jaren heb mogen doen voor D66. Dat verhaal zou beginnen met het verkiezingsprogramma 5 jaar geleden. Ik zou ingaan op de zoektocht die we met elkaar, als commissie en als afdeling, hebben doorgemaakt. Met de kennis van nu zou ik dan zeker ingaan op het gesprek dat we met elkaar hadden over het realisme van ideeën zoals een internationale school of universitair onderwijs. Ook zou ik vertellen over de complexe start van de raadsperiode en hoe we tegelijkertijd altijd hard door hebben gewerkt aan inhoudelijke voorstellen. Inhoudelijke voorstellen om vooruit te gaan in Haarlem. Tenslotte zou ik uitgebreid in gaan op het werk als raadslid, vicefractievoorzitter, voorzitter van de raadscommissie samenleving en lid van het presidium.

Een tweede verhaal dat u wellicht verwacht is een verhaal over mijn grootste politieke speerpunten voor de komende vier jaar. Ik zou u dan vertellen over hoe ontzettend ik ervan baal dat het bijhouden van het Haarlemse huishoudboekje jarenlang te slecht is gebeurd, hoe mooi het is dat door onze inzet de vaste schuld is teruggelopen en hoe nodig het is dat alle partijen samen op dit huishoudboekje blijven letten.

Ten eerste omdat er weer meer en meer kinderen in Haarlem wonen. Dit betekent dat we veel moeten investeren in de voorzieningen voor de Haarlemse kinderen. Dit is geen keuze. Er is namelijk geld nodig voor scholen, maar ook voor voorzieningen zoals sportvelden, muziekonderwijs en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ten tweede omdat het onderhoud van ons groen en de wegen echt een stuk beter kan en moet. Dit is nodig om het voor ons allemaal prettig te houden. Helemaal nu steeds meer mensen ervoor kiezen om te fietsen. Ten derde omdat er altijd Haarlemmers zullen zijn die met de juiste ondersteuning van de gemeente hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Deze ondersteuning is onmisbaar.

Deze verhalen ga ik dus allebei NIET uitgebreid vertellen. Ik wil het namelijk met u hebben over lokale politiek. Over de lokale politiek en de rol die ik als lijsttrekker van onze partij daarin wil vervullen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij als D66 in Haarlem het verschil kunnen maken.

Op de achtergrond ziet u verschillende plekken in Haarlem die belangrijk zijn voor mij. Zo heeft u allemaal plekken die voor u belangrijk zijn in onze gemeente. Het kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar we wonen, waar we sporten of waar de kinderen hun tijd door brengen. Allemaal plaatsen die ons aan het hart gaan en waar we ons voor in willen zetten. Plekken en functies die belangrijk zijn voor ons als Haarlemmers.

Regelmatig is er voor de toekomst van dit soort plekken of functies iets nodig van de gemeente. Je zou verwachten dat dit bij de gemeente duidelijk is. Dit is helaas niet altijd het geval. Het verbaast mij dan ook elke keer als ik mensen spreek die een slecht of geen antwoord krijgen van de gemeente. Het verbaast me dan nog meer dat ze verrast zijn als ze van mij als D66-raadslid een mail ontvangen.

Voor mij gaat een groot deel van de lokale politiek over het in verbinding staan. Over contact met bewoners en ondernemers. Mensen met wensen, ideeën en natuurlijk ook klachten.

Mijn middelbare school –het spaarne- staat er helaas niet meer. Desalniettemin herinner ik me als de dag van gisteren hoe een raadslid bij ons langskwam om informatie in te winnen. Hij wilde weten hoe wij dachten over softdrugs en welke overlast wij hadden van de handel. Informatie die hij nodig had voor zijn werk als raadslid.

Als raadslid ben ik meer dan blij dat ik ook mensen verder kan helpen. Vrienden van vrienden, oud klasgenoten, ondernemers, leraren. Soms gaat het alleen om het wegwijs maken bij de gemeente –zoals recent bij de eigenaren van een sportschool- en soms leidt het tot een motie zoals de motie over de watertappunten die is voortgekomen uit de email van een docent die zich irriteerde aan alle rondzwervende plasticflesjes.

Ik geloof dat wij als grootste politieke vertegenwoordiging in onze gemeente de positie hebben om voortdurende nabijheid met de stad te laten zien. Open te staan voor alle inwoners en ondernemers in Haarlem. Open te staan voor hun ideeën, wensen en klachten. Benaderbaar en aanspreekbaar te zijn. In gesprek te gaan om samen de mooiste ideeën voor onze gemeente tot een succes te maken.

Als lijsttrekker wil ik er samen met jullie voor zorgen dat wij de best benaderbare partij zijn. Dat wij de partij zijn waardoor Haarlemmers zich gehoord voelen. Graag ga ik de komende periode met u als leden van onze partij in gesprek. Ik hoop dat deze visie op de rol van D66 Haarlem u overtuigt om mij te kiezen tot uw lijsstrekker. Ik ben benieuwd naar uw ideeën voor onze gemeente.

U kun zich aanmelden om in gesprek te gaan via het formulier op http://basvanleeuwen.nl/idee.

Presenteren en stemmen

Vanaf maandag 22 mei kunnen de leden van D66 Haarlem stemmen voor het lijsttrekkerschap.

Samen met de andere twee kandidaten presenteer ik mij op maandag avond vanaf 20.00 aan de leden. De verkiezingscommissie van D66 Haarlem heeft een leuk en gevarieerd programma opgesteld. Lees het volledige programma op de site van D66 Haarlem. Ik heb er zin in!

Het weer zat zaterdag mee toen ik door onze prachtige gemeente fietste om wat achtergrondfoto’s te schieten. De plaatjes zijn dus in ieder geval zonnig. Direct na de presentatie zal mijn bijdrage ook hier terug te vinden zijn.

 

Kandidaat Lijsttrekker D66 Haarlem

Met veel plezier stel ik mij kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hieronder mijn motivatie zoals ik deze afgelopen vrijdag heb aangeleverd bij mijn kandidaatstelling:

Sinds mijn geboorte heb ik het voorrecht om in Haarlem te mogen wonen. In deze tijd heb ik Haarlem en onze mede-Haarlemmers in alle facetten leren kennen. De afgelopen jaren zelfs heel intensief als raadslid.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. Als lijsttrekker wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren!

De afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan tal van mooie initiatieven die zijn voortgekomen uit onze visie op de stad. Zo opent zomer 2017 de Internationale School Haarlem, hebben we weer drinkwatertappunten in de stad, is er een ontwerp gekomen voor de Amsterdamse Vaart met draagvlak onder de buurtbewoners, krijgen bewonersinitiatieven binnen een week een reactie over de slagingskans van hun initiatief, worden de parkeerproblemen in Spaarndam West in 2018 opgelost met de aanleg van een parkeerplaats en lijkt universitair onderwijs in onze Koepel slechts een kwestie van tijd.

Als lijsttrekker wil ik zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator zijn van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Als grootste partij in de gemeenteraad zijn we dit verplicht aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek over de toekomst binnen onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad.

Ik ben heel benieuwd naar uw wensen voor en ideeën over onze gemeente. Daarom nodig ik u van harte uit voor een van de huiskamergesprekken die ik de komende tijd organiseer. De gesprekken vinden plaats op 21 & 31 mei en 7 & 14 juni om 20:00.

Aanmelden voor deze gesprekken kan via D66@basvanleeuwen.nl. Voor vragen kunt u natuurlijk ook mailen.

Op 22 mei zal ik mij samen met de andere kandidaten presenteren aan alle leden. Daarna hebben leden van D66 Haarlem van 22 mei de kans om te stemmen.