Maandelijks archief: november 2015

Schouwtjeslaan en de poortjes op het station

De agenda van de raadscommissie beheer van 19 november 2015 (hier staan de stukken) was redelijk kort. Toch duurde de commissie langer dan vooraf was bedacht. Na een begin onder andere een inspreker  over de eerder besproken herinrichting van de dijk in Spaarndam spraken we in de raadscommissie over de Schouwtjeslaan en over het toegankelijk houden van het station als de NS poortjes gaat plaatsen.

Inspreker over herinrichting van de dijk in Spaarndam

Naar aanleiding van de inspreker heb ik aan wethouder Sikkema gevraagd of de intentie van de inspreker deelt, namelijk dat er voldoende snelheidsremmende maatregelen moeten worden genomen. De wethouder heeft dit als antwoord op deze vraag beaamt.

Schouwtjeslaan

Tijdens de commissie hebben we (met mijn fractiegenoot Misja de Groot als woordvoerder) de maatregelen besproken om de veiligheid op de Schouwtjeslaan te verbeteren. Maatregelen die met een motie vreemd verzocht zijn door de raad eind 2014 en in 2015 via participatie geformuleerd dienden te worden.

Al voor de behandeling van in de commissie bleek dat de verschillende belanghebbenden het niet geheel eens zijn geworden over de te nemen maatregelen. Centraal staat dat de zebrapaden zoals voorgesteld door bewoners worden afgeraden (door de politie i.v.m. veiligheid) en daarom niet mee genomen zijn door het college in de plannen. Als gevolg zagen andere deelnemers aan de participatie aanleiding om hun wensen opnieuw onder de aandacht te brengen.

De commissiebehandeling werd daarmee erg gedetailleerd, waarbij we als D66 een betoog gehouden hebben om ons vooral niet op een te groot detailniveau te bemoeien met ontwerpen van de openbare ruimte. En nu vooral te gaan doen!

NS poortjes

Laat je iets gewoon gebeuren of pak je een rol als college dat is voor D66 de vraag die centraal staat voor D66 in het gesprek over de NS poortjes.

Met de eerder ingediende motie vragen we het college om een rol te pakken. College, ga in gesprek met de NS.

Wat D66 betreft moeten de onderwerpen van dit gesprek moet zijn:

  • zorg dat passanten het station kunnen blijven passeren;
  • zorg dat de winkels en horeca op het station toegankelijk blijft, ook voor toeristen;
  • zorg dat de twee onderdoorgangen op de jansstraat en de kruisstraat volwaardige en goede alternatieven worden om het station te passeren; en
  • zorg dat de poorten passen binnen het monumentale karakter van het station.

De brief van het college gaat op niet alle bovenstaande aspecten in dus D66 verwacht wel meer dan wat nu voorligt. De wethouder zegt toe dat ze in december met de NS in gesprek gaat. Ook zal de NS zelf de plannen komen presenteren aan de raadscommissie.

Fruitbomen, raadsjaaragenda, Bakenessergracht, financiering herinrichting Dreef en Heerlijk Haarlems Drinkwater

Op 5 november 2015 spraken we in de commissie beheer (zie hier de stukken link) over de raadsjaaragenda 2016, de voortgang van de Bakenessergracht en de financiering van de herinrichting van de Dreef.

De raadsjaaragenda bevat de onderwerpen die wij in 2016 zullen bespreken. De raadscommissie zal hier schriftelijk input op leveren. Bij de Bakenessergracht is geconstateerd dat het proces goed loopt, waarbij de communicatie richting de raad beter afgestemd kan worden met alle belanghebbenden. De financiering van de (reeds besloten) herinrichting van de Dreef werd ineens een heel politiek punt, waarbij het eerder genomen besluit door een aantal partijen opnieuw ter discussie werd gesteld.

Over de opvolging van de motie Heerlijk Haarlems Drinkwater schreef ik eerder onderstaande bijdrage.

Recent was de wethouder bij het prachtige initiatief in de Weteringstraat, waar op initiatief van een bewoner 36 fruitbomen zijn geplant (zie ook link). Als rondvraag heb ik daarom namens raadslid Robbert Berkhout (Groenlinks) en mijzelf gevraagd of de wethouder bij het planten van bomen (bijvoorbeeld de herplant van deze zomer omgewaaide bomen) nadrukkelijker de mogelijkheid van het planten van fruitbomen mee wil nemen. Wethouder Sikkema heeft aangegeven dat zij bij het planten van bomen zoveel mogelijk luistert naar betrokkenen. Ze zegt toe aan de commissie dat zij hierbij de mogelijkheid van het planten van fruitbomen extra zal benadrukken, zodat deze mogelijkheid bij iedereen bekend is.

Heerlijk Haarlems Drinkwater

Na een zoektocht van een jaar dubbel concreet resultaat.Een jaar geleden kregen meerdere Haarlemse raadsleden een email van een docent op een middelbare school. Hij schreef het volgende:

Hoe kan ik ondersteuning krijgen voor mijn plan in Haarlem (om te beginnen) alle scholieren (om te beginnen) aan de Dopper drinkfles te krijgen? Ik ben docent economie aan een grote scholengemeenschap en struikel iedere pauze over de lege plastic flesjes. Ik hoef u als D66’er
niet uit te leggen waarom de Dopper zo’n mooi product is (ik heb geen commercieel belang).
Kijk aub even 2:43 naar youtube: augustinuscollege krijgt 1200 doppers. Dat moet ons ook in Haarlem lukken, toch? En dan op alle scholen. Niet alleen tegen de plastic soep, maar ook tegen al die zoete frisdranken

Zowel Ziggy Klazes van GroenLinks als ik reageerden op zijn oproep. Samen met hem zijn we in gesprek gegaan met (onder andere) Haarlemse ambtenaren en PWN.

Naar aanleiding van dit initiatief volgde ook een breed gesteunde motie (met als titel Heerlijk Haarlems Drinkwater) die het college oproept om watertappunten in de stad aan te leggen. Eigenlijk heel gek dat die er in onze stad nog niet zijn.

De buiten watertappunten gaan er komen heeft de wethouder de raad laten weten. Daarover vandaag meer in het Haarlems Dagblad. Op de school van de docent wordt binnenkort een indoor watertappunt aangelegd. Daarnaast wordt er nog gezocht naar een laatste stukje financiering om de leerlingen voor een schappelijke prijs een waterfles aan te bieden.

Wat mooi om als raadslid zo een initiatief verder te mogen helpen!

image