Maandelijks archief: september 2013

Een mooi advies van de Stem Advies Commissie

D66 Haarlem heeft een Stem Advies Commissie (SAC) ingesteld om de leden te adviseren over de samenstelling van de kandidatenlijst. Afgelopen vrijdag ben ik gebeld met het prachtige bericht dat de SAC de leden adviseert om mij op de derde plek te zetten!

Als kandidaat mocht ik op dit advies reageren alvorens de Haarlemse D66 leden tussen 3 en 20 oktober hun stem uit mogen brengen. Ik hoop natuurlijk dat alle leden het vertrouwen van de SAC in mij delen en mij op deze positie handhaven. Hieronder lezen jullie mijn volledige reactie op het advies van de SAC.

Ik ben trots en verheugd door het vertrouwen in mijn kunnen dat spreekt uit het advies van de Stem Advies Commissie (SAC). Het is een eer en voorrecht om op deze plek gezet te worden voor de partij met de beste ideeën voor de toekomst van onze prachtige stad.

Ik hoop van harte dat de leden dit vertrouwen in mij delen en mij als derde op de lijst handhaven. In de telefonische toelichting hoorde ik enkele redenen voor dit vertrouwen: enthousiast, kijkt breed naar heel de stad, analytisch sterk en groot divers netwerk in de stad. Hoewel ik velen van jullie heb gesproken als één van de schrijvers van het verkiezingsprogramma zet ik in deze reactie kort uiteen hoe ik het raadslidmaatschap zie.

Ik vind het belangrijk dat onze fractie meer dan ooit uitblinkt in de drie rollen die we als gemeenteraadsleden hebben: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het college. Dat vragen onze kiezers en dat vraagt de economische situatie van ons!

Als volksvertegenwoordiger voor D66 wil ik beter zichtbaar zijn in de stad. Alleen samen met de hulp en de ideeën van Haarlemmers kunnen we de stad blijven ontwikkelen. Daarom moeten we fysiek en digitaal meer interactie organiseren.

Als kadersteller wil ik duidelijk zijn naar het bestuur. Het kader over bijvoorbeeld verkeersdoorstroming bij openbaar vervoer knooppunten of het toegankelijker maken van groen voor Haarlemmers moeten zo helder zijn dat plannen van Haarlemmers en de gemeente nauwelijks belemmeringen tegen komen.

Als controleur van het bestuur wil ik extreem scherp zijn. De financiële situatie van de gemeente verdient al onze aandacht. Als raadsleden moeten we kritisch kijken naar alle uitgaven. Eigen kracht van Haarlemmers voorop en hulp van de gemeente waar noodzakelijk.

Graag ga ik via https://twitter.com/vanleeuwenBas, www.basvanleeuwen.nl of http://www.linkedin.com/in/basvanl met u in gesprek over uw ideeën voor Haarlem.

Nu campagne!

Kandidaat voor de gemeenteraad

Recent heb ik me kandidaat gesteld voor de lijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Sinds mijn geboorte heb ik het voorrecht om in Haarlem te mogen wonen. In deze tijd heb ik Haarlem en onze mede-Haarlemmers in alle facetten leren kennen. Als jarenlange vrijwilliger bij waterscoutinggroep Hildebrand maak ik mee hoe Haarlemmers elkaar kunnen helpen. Met beperkte middelen wordt door de eigen kracht van Haarlemse vrijwilligers ontwikkelingsgerichte vrijetijdsbesteding geboden aan kinderen uit alle lagen van de bevolking.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. Als raadslid wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren!

Door mijn enthousiasme voor Haarlem en als economisch geograaf blijf ik graag op de hoogte van alles wat er speelt in de stad. Deze interesse loopt van kennis over de economische rol van Haarlem in de regio tot de zorgen van een winkeleigenaar. Mijn werkervaring bij de gemeente Amsterdam en recent afgeronde studie bestuurskunde helpen me om mijn eigen analyses en de voorstellen van anderen te beoordelen en om te zetten naar politieke actie.

Ik vind het een verrijking nieuwe mensen te leren kennen en begrijpen. Het is in de komende periode van bezuinigingen cruciaal om zowel onze politieke tegenstanders als de vele Haarlemmers met ideeën en met zorgen te begrijpen. Alleen via een constructieve dialoog kunnen we als D66 succesvol zijn in de huidige economische situatie in combinatie met de financiële positie van de gemeente Haarlem.

Mijn kennis van en passie voor Haarlem samen met de inzichten en perspectieven die ik heb opgedaan tijdens opleidingen en in mijn werk geven mij de broodnodige bagage om direct een rol van betekenis te spelen als raadslid voor D66. Mijn brede blik gecombineerd met analytisch vermogen stellen mij in staat om complexe problemen snel te vertalen naar concrete politieke oplossingen.

Wakker worden!

Jarenlang heeft www.basvanleeuwen.nl gewacht tot hij wat meer aandacht van me kreeg. Je kent het vast wel: zo’n aankoop die je jaren later ongebruikt  in je kast terug vindt. Blijkbaar was het toch niet zo nodig als je bij de aanschaf dacht.

Tot nu toe heb ik facebook, linkedin en twitter gebruikt om berichten de wereld in te sturen. Nu was er echter een prachtige aanleiding om deze site in gebruik te nemen!