Kandidatenlijst 2018: de e-voting is geopend!

Zet Bas op twee!

De e-voting voor de Haarlemse kandidatenlijst is vanaf vandaag geopend. De stemadviescommissie heeft mij op een tweede plek gezet. Ik hoop dat de Haarlemse D66-leden mij ook graag op die plek zien staan!

Hieronder mijn motivatie uit het kandidatenboek, het advies van de stemadviescommissie en mijn reactie op dit advies.

Motivatie

Wat is het ontzettend leuk om voor D66 in onze Haarlemse gemeenteraad te zitten! Met veel enthousiasme kandideer ik mij daarom voor een tweede termijn als raadslid.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. In een volgende periode wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan blijven leveren!

De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan tal van mooie initiatieven. De Internationale School Haarlem is geopend, er zijn weer drinkwatertappunten in de stad, de Amsterdamse Vaart is opnieuw ingericht met draagvlak onder de buurtbewoners, bewonersinitiatieven krijgen binnen een week een reactie over de slagingskans van hun initiatief en universitair onderwijs in onze Koepel lijkt een kwestie van tijd.

Als raadslid wil ik er samen met andere fractieleden voor zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator zijn van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Als grootste partij in de gemeenteraad zijn we dit verplicht aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek voeren over de toekomst van onze gemeente binnen onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad.

Ik heb veel zin om de samen met Dilia Leitner als lijsttrekker en alle andere kandidaat-raadsleden campagne te voeren en mij vervolgens de komende vier jaar in te zetten voor Haarlem.

Advies stemadviescommissie

Bas brengt 4 jaar ervaring als raadslid en commissievoorzitter mee. Hij is een geboren en getogen Haarlemmer. Hij is inhoudelijk gedreven en kan opgaan in details. Hij kan leiding nemen in belangrijke politieke dossiers, maar hij zal zichzelf nooit groter maken dan de fractie of de partij. Bas zet zich met ziel en zaligheid en emotie in. De SAC vindt hem een onmisbaar lid van de nieuwe fractie.

Mijn reactie op het stemadvies

Dit mooie stemadvies is een extra motivatie om mij de komende vier jaar mij in te blijven zetten voor:

  • Beter OV (zoals nachttreinen) en betere voorzieningen voor de fiets;
  • Meer en betere voorzieningen voor jongeren om zich te ontplooien;
  • Beter onderhoud van ons groen en onze straten;
  • Nog meer ruimte voor initiatieven van Haarlemmers;
  • Beleid waarin werken loont en er met iedereen die thuis zit contact is; en
  • Meer aandacht voor gezondheid en sporten.

Stuk voor stuk zijn dit belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma. Ik hoor graag wat uw ideeën zijn voor onze gemeente!

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018!

Het was een spannende maand voor D66 Haarlem met als climax dat Dilia Leitner vandaag als lijsttrekker is gekozen van D66 Haarlem. Ik ga haar natuurlijk met veel energie steunen tijdens de komende campagne. Samen op naar de gemeenteraadverkiezingen!

Dank aan Jur en Dilia voor de in goede en constructieve sfeer verlopen maand en dank aan alle leden die hebben gestemd tijdens deze lijsttrekkersverkiezing.

Presentatie aan de leden

Op maandag 22 mei heb ik mij gepresenteerd aan de leden. Binnen het leuke en gevarieerde programma mocht ik mij ook vijf minuten tot de leden richten. Hieronder kunt u het betoog lezen dat ik daar heb gehouden.

Haarlemmers, Democraten,

De komende 5 minuten wil ik jullie graag meenemen in de rol die ik voor D66 Haarlem zie weggelegd in de lokale politiek en de rol die ik daar als lijsttrekker in wil spelen.

Ik zou natuurlijk een enigszins voorspelbaar verhaal kunnen vertellen over wat ik de afgelopen jaren heb mogen doen voor D66. Dat verhaal zou beginnen met het verkiezingsprogramma 5 jaar geleden. Ik zou ingaan op de zoektocht die we met elkaar, als commissie en als afdeling, hebben doorgemaakt. Met de kennis van nu zou ik dan zeker ingaan op het gesprek dat we met elkaar hadden over het realisme van ideeën zoals een internationale school of universitair onderwijs. Ook zou ik vertellen over de complexe start van de raadsperiode en hoe we tegelijkertijd altijd hard door hebben gewerkt aan inhoudelijke voorstellen. Inhoudelijke voorstellen om vooruit te gaan in Haarlem. Tenslotte zou ik uitgebreid in gaan op het werk als raadslid, vicefractievoorzitter, voorzitter van de raadscommissie samenleving en lid van het presidium.

Een tweede verhaal dat u wellicht verwacht is een verhaal over mijn grootste politieke speerpunten voor de komende vier jaar. Ik zou u dan vertellen over hoe ontzettend ik ervan baal dat het bijhouden van het Haarlemse huishoudboekje jarenlang te slecht is gebeurd, hoe mooi het is dat door onze inzet de vaste schuld is teruggelopen en hoe nodig het is dat alle partijen samen op dit huishoudboekje blijven letten.

Ten eerste omdat er weer meer en meer kinderen in Haarlem wonen. Dit betekent dat we veel moeten investeren in de voorzieningen voor de Haarlemse kinderen. Dit is geen keuze. Er is namelijk geld nodig voor scholen, maar ook voor voorzieningen zoals sportvelden, muziekonderwijs en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ten tweede omdat het onderhoud van ons groen en de wegen echt een stuk beter kan en moet. Dit is nodig om het voor ons allemaal prettig te houden. Helemaal nu steeds meer mensen ervoor kiezen om te fietsen. Ten derde omdat er altijd Haarlemmers zullen zijn die met de juiste ondersteuning van de gemeente hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Deze ondersteuning is onmisbaar.

Deze verhalen ga ik dus allebei NIET uitgebreid vertellen. Ik wil het namelijk met u hebben over lokale politiek. Over de lokale politiek en de rol die ik als lijsttrekker van onze partij daarin wil vervullen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij als D66 in Haarlem het verschil kunnen maken.

Op de achtergrond ziet u verschillende plekken in Haarlem die belangrijk zijn voor mij. Zo heeft u allemaal plekken die voor u belangrijk zijn in onze gemeente. Het kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar we wonen, waar we sporten of waar de kinderen hun tijd door brengen. Allemaal plaatsen die ons aan het hart gaan en waar we ons voor in willen zetten. Plekken en functies die belangrijk zijn voor ons als Haarlemmers.

Regelmatig is er voor de toekomst van dit soort plekken of functies iets nodig van de gemeente. Je zou verwachten dat dit bij de gemeente duidelijk is. Dit is helaas niet altijd het geval. Het verbaast mij dan ook elke keer als ik mensen spreek die een slecht of geen antwoord krijgen van de gemeente. Het verbaast me dan nog meer dat ze verrast zijn als ze van mij als D66-raadslid een mail ontvangen.

Voor mij gaat een groot deel van de lokale politiek over het in verbinding staan. Over contact met bewoners en ondernemers. Mensen met wensen, ideeën en natuurlijk ook klachten.

Mijn middelbare school –het spaarne- staat er helaas niet meer. Desalniettemin herinner ik me als de dag van gisteren hoe een raadslid bij ons langskwam om informatie in te winnen. Hij wilde weten hoe wij dachten over softdrugs en welke overlast wij hadden van de handel. Informatie die hij nodig had voor zijn werk als raadslid.

Als raadslid ben ik meer dan blij dat ik ook mensen verder kan helpen. Vrienden van vrienden, oud klasgenoten, ondernemers, leraren. Soms gaat het alleen om het wegwijs maken bij de gemeente –zoals recent bij de eigenaren van een sportschool- en soms leidt het tot een motie zoals de motie over de watertappunten die is voortgekomen uit de email van een docent die zich irriteerde aan alle rondzwervende plasticflesjes.

Ik geloof dat wij als grootste politieke vertegenwoordiging in onze gemeente de positie hebben om voortdurende nabijheid met de stad te laten zien. Open te staan voor alle inwoners en ondernemers in Haarlem. Open te staan voor hun ideeën, wensen en klachten. Benaderbaar en aanspreekbaar te zijn. In gesprek te gaan om samen de mooiste ideeën voor onze gemeente tot een succes te maken.

Als lijsttrekker wil ik er samen met jullie voor zorgen dat wij de best benaderbare partij zijn. Dat wij de partij zijn waardoor Haarlemmers zich gehoord voelen. Graag ga ik de komende periode met u als leden van onze partij in gesprek. Ik hoop dat deze visie op de rol van D66 Haarlem u overtuigt om mij te kiezen tot uw lijsstrekker. Ik ben benieuwd naar uw ideeën voor onze gemeente.

U kun zich aanmelden om in gesprek te gaan via het formulier op http://basvanleeuwen.nl/idee.

Presenteren en stemmen

Vanaf maandag 22 mei kunnen de leden van D66 Haarlem stemmen voor het lijsttrekkerschap.

Samen met de andere twee kandidaten presenteer ik mij op maandag avond vanaf 20.00 aan de leden. De verkiezingscommissie van D66 Haarlem heeft een leuk en gevarieerd programma opgesteld. Lees het volledige programma op de site van D66 Haarlem. Ik heb er zin in!

Het weer zat zaterdag mee toen ik door onze prachtige gemeente fietste om wat achtergrondfoto’s te schieten. De plaatjes zijn dus in ieder geval zonnig. Direct na de presentatie zal mijn bijdrage ook hier terug te vinden zijn.

 

Kandidaat Lijsttrekker D66 Haarlem

Met veel plezier stel ik mij kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hieronder mijn motivatie zoals ik deze afgelopen vrijdag heb aangeleverd bij mijn kandidaatstelling:

Sinds mijn geboorte heb ik het voorrecht om in Haarlem te mogen wonen. In deze tijd heb ik Haarlem en onze mede-Haarlemmers in alle facetten leren kennen. De afgelopen jaren zelfs heel intensief als raadslid.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. Als lijsttrekker wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren!

De afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan tal van mooie initiatieven die zijn voortgekomen uit onze visie op de stad. Zo opent zomer 2017 de Internationale School Haarlem, hebben we weer drinkwatertappunten in de stad, is er een ontwerp gekomen voor de Amsterdamse Vaart met draagvlak onder de buurtbewoners, krijgen bewonersinitiatieven binnen een week een reactie over de slagingskans van hun initiatief, worden de parkeerproblemen in Spaarndam West in 2018 opgelost met de aanleg van een parkeerplaats en lijkt universitair onderwijs in onze Koepel slechts een kwestie van tijd.

Als lijsttrekker wil ik zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator zijn van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Als grootste partij in de gemeenteraad zijn we dit verplicht aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek over de toekomst binnen onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad.

Ik ben heel benieuwd naar uw wensen voor en ideeën over onze gemeente. Daarom nodig ik u van harte uit voor een van de huiskamergesprekken die ik de komende tijd organiseer. De gesprekken vinden plaats op 21 & 31 mei en 7 & 14 juni om 20:00.

Aanmelden voor deze gesprekken kan via D66@basvanleeuwen.nl. Voor vragen kunt u natuurlijk ook mailen.

Op 22 mei zal ik mij samen met de andere kandidaten presenteren aan alle leden. Daarna hebben leden van D66 Haarlem van 22 mei de kans om te stemmen.

Rijk investeert 5 ton in Internationale School Haarlem

Het Rijk zal 500.000 euro bijdragen aan de Internationale School Haarlem. Dat maakte het Haarlemse college van burgemeester en wethouders vandaag, woensdag 22 maart, bekend.

Het rijk investeert in internationale scholen om steden aantrekkelijk te maken voor internationale bedrijven (zie bijvoorbeeld http://nos.nl/artikel/2162477-miljoenen-voor-wachtlijsten-internationale-scholen.html). D66 Haarlem vroeg samen met het CDA en VVD al in 2015 aan het Haarlemse college van B&W om de kansen voor een internationale school te onderzoeken. Daarmee hopen zij het onderwijsaanbod te verbreden en het vestigingsklimaat voor bedrijven in Haarlem en omgeving te verbeteren.

Met de Rijksbijdrage kan de Internationale School Haarlem al in september dit jaar  haar deuren openen. D66 raadsleden Bas van Leeuwen en Anne-Floor Dekker: “We zijn blij dat het college ons initiatief samen met de betrokken schoolbesturen zo voortvarend heeft opgepakt. Dit betekent weer een positieve impuls voor het bedrijfsleven en onderwijs in onze stad en in de regio.”

Achtergrond

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van D66 Haarlem was de wens voor een internationale school opgenomen om het onderwijsaanbod te verbreden en het vestigingsklimaat te verbeteren. In 2015 nam D66 het initiatief voor deze motie die het college oproept om te onderzoeken of internationaal onderwijs in Haarlem mogelijk is.

Kadernota 2016: oogsten uit 2015 (deel 3)

Motie een internationale schoolDeze week behandelen we in de Haarlemse gemeenteraad in drie vergaderingen (maandag, woensdag en donderdag) de kadernota 2016. Deze nota is voor het college het kader voor het opstellen van de begroting voor 2017. De volledige spreektekst van de D66 fractie kunt u hier lezen.

Als politici kijken we graag vooruit. Terwijl het eigenlijk ook heel goed is om te kijken wat er naar aanleiding van onze moties van vorig jaar is gebeurd. Daarom deze week een -niet uitputtende- terugblik op de moties die we hebben ingediend bij de kadernota 2015.

Terugblik Kadernota 2015 deel 3: Motie Een Haarlemse Internationale School

In 2015 namen we het initiatief voor deze motie die het college oproept om te onderzoeken of internationaal onderwijs in Haarlem mogelijk is. Recent kregen we een prachtig antwoord van het college. Een internationale school is kansrijk.

uitsnede collegebrief motie internationale school

De volledige brief van het college over internationaal onderwijs in Haarlem is hier (in pdf) te lezen. Kort samengevat versterkt een internationale school onze gemeente, zijn alle belanghebbenden positief en is een door het Rijk gefinancierde internationale school kansrijk.

Nog meer dan bij universitair onderwijs lijkt het dus slechts de vraag waar en wanneer internationaal onderwijs naar Haarlem komt. Nu vooruit!

 

 

Kadernota 2016: oogsten uit 2015 (deel 2)

Deze week behandelen we in de Haarlemse gemeenteraad in drie vergaderingen (maandag, woensdag en donderdag) de kadernota 2016. Deze nota is voor het college het kader voor het opstellen van de begroting voor 2017. De volledige spreektekst van de D66 fractie kunt u hier lezen.

Als politici kijken we graag vooruit. Terwijl het eigenlijk ook heel goed is om te kijken wat er naar aanleiding van onze moties van vorig jaar is gebeurd. Daarom deze week een -niet uitputtende- terugblik op de moties die we hebben ingediend bij de kadernota 2015.

Terugblik Kadernota 2015 deel 2:  Motie University College

In het verkiezingsprogramma van D66 stond:

D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar een universiteit die met een dependance zoals een University College wetenschappelijk onderwijs naar Haarlem brengt.

Om dit door het college op te laten pakken hebben wij de Motie University College Haarlem ingediend. Ondertussen is het aantrekken van universitair onderwijs naar Haarlem een breed gedragen ambitie. Er zijn concrete initiatieven, dus het lijkt niet langer de vraag of er universitair onderwijs naar Haarlem komt, maar wanneer en waar er universitair onderwijs naar Haarlem komt.

Hier kunt u mijn eerdere blog over dit onderwerp.

Mooi dat onze stad in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een universiteitsstad wordt!

Kadernota 2016: oogsten uit 2015 (deel 1)

Deze week behandelen we in de Haarlemse gemeenteraad in drie vergaderingen (maandag, woensdag en donderdag) de kadernota 2016. Deze nota is voor het college het kader voor het opstellen van de begroting voor 2017. De volledige spreektekst van de D66 fractie kunt u hier lezen.

Als politici kijken we graag vooruit. Terwijl het eigenlijk ook heel goed is om te kijken wat er naar aanleiding van onze moties van vorig jaar is gebeurd. Daarom deze week een -niet uitputtende- terugblik op de moties die we hebben ingediend bij de kadernota 2015.

Terugblik Kadernota 2015 deel 1: Motie Met minder regels op weg naar een meer duurzaam Haarlem

Afgelopen week ontvingen we een prachtig bericht. Zonnecellen zijn in Haarlem ook in een gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht mogelijk als het inpasbaar is in het ruimtelijke beeld.

Het eerdere antwoord van het college op deze motie is hier te lezen (in pdf). 

Op onze aanvullende inhoudelijke vraag kregen we het volgende antwoord:

“Bij de beantwoording van de vraag over de plaatsing van zonnecellen bij monumenten/beschermd stadsgezicht is inderdaad uitgegaan van standaard zonnepanelen, aangebracht over de dakbedekking heen. Gezien de opkomst van geïntegreerde systemen is inmiddels de voorwaarde toegevoegd dat zichtbaar (op de openbare weg) geplaatste elementen geïntegreerd moeten zijn in het ontwerp. Voorbeelden van geïntegreerde systemen zijn niet alleen zonnecellen aangebracht op een dakpan, maar ook zogenaamde in-dak systemen, waarbij de zonnepanelen onderdeel uitmaken van de dakbedekking. Een voorbeeld hiervan is het in-dak systeem dat met vergunning van de gemeente zeer recent is toegepast op de nieuwbouw van de Bos en Vaartschool aan het Florapark.”

Dit is echt prachtig nieuws voor Haarlemmers die eerder geen zonnepanelen konden aanschaffen!

motie minder regels naar een meer duurzaam haarlem

Verharding van het stationsplein

In de raadscommissie Beheer van 9 juni spraken we met elkaar over de verharding van het Stationsplein. De agenda en stukken zijn hier te vinden. Hierbij heb ik namens D66 het onderstaande betoog gehouden.

Verharding van het stationsplein

Er zijn van die dossiers waar ik als Haarlemmer en als raadslid ontzettend van baal. De verharding van ons Haarlemse stationsplein is zo een dossier.

De keuze die het college nu voorlegt is een verstandige keuze. Kiezen voor een verharding die zichzelf al op vele plekken bewezen heeft. In de raadscommissie spreken we vaak over “werk met werk maken”. D66 roept het college op om ook gelijk te kijken welke andere knelpunten opgelost kunnen worden. Zo zie ik zelf dat er echt onvoldoende wachtruimte is op het plein.

Wij roepen het college op om te leren van deze ervaring. Elke keer lees ik het weer: dit busstation is het enige busstation in Nederland met natuursteen. Er is een reden dat er geen andere busstations zijn met natuursteen! College, maak nu en in de toekomst alstublieft gebruik van oplossingen die zichzelf bewezen hebben. Dat verdient Haarlem.

De bijkomstige vraag is nu: hoe kunnen we al dit overbodige natuursteen een zinvolle bestemming geven in onze gemeente. Wij roepen het college op om Haarlemmers te betrekken bij het hergebruik van deze miskoop.